Hiukkanen, kaasu ja aerosoli – miten ne eroavat toisistaan, kun puhutaan ilman puhtaudesta?

Termit hiukkanen, kaasu ja aerosoli sekoitetaan usein keskenään arkikielessä ja mediassa. Yhteistä näille kaikille on, että kaikki ilmassa olevat epäpuhtaudet voivat levitä niiden kautta. On tärkeää ymmärtää, miten nämä komponentit eroavat toisistaan, jotta ymmärtäisimme vaikutukset ilman puhtauteen ja turvallisuuteen. Ilman epäpuhtauksien poistamiseen tarvittavat mekanismit vaihtelevat suuresti – riippuen siitä, missä muodossa ne esiintyvät.

Hiukkaset ovat kiinteitä partikkeleja tai hiukkasten ryhmiä, joiden koko vaihtelee suuresti paljain silmin havaittavista suurista hiukkasista nanohiukkasiin (alle 0,01 µm). Hiukkasten koosta riippuen ne pääsevät elimistöömme eri tavoin, joten ne voivat aiheuttaa erilaisia oireita. Vaikka hiukkas- ja öljysumusuodattimet poistavat tehokkaasti erikokoisia hiukkasia, tämä ei välttämättä tarkoita, että ilma on puhdasta tai turvallista.

Kaasu on yksi aineen olomuodoista kiinteän ja nestemäisen olomuodon ohessa. Kaasu leviää kaikkialle ja täyttää tilan. Arvioiden mukaan jopa 80 % lastuamisnestehukasta johtuu siitä, että lastuamisneste haihtuu kuumuuden seurauksena ja esiintyy siten kaasumaisessa muodossa.

Aerosoli on nimitys kaasun ja siinä leijuvien hyvin pienten hiukkasten yhdistelmälle. Lastuamisnesteen haihtuessa työstöprosessin aikana syntyvät aerosolit sisältävät erilaisia ilman epäpuhtauksia, kuten liuenneita metalleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Hiukkas- ja öljysumusuodattimet päästävät nämä lävitseen, leviämään työympäristöön. Tämän seurauksena metalliteollisuuden työntekijät kärsivät usein hengitystiesairauksista.

Metallintyöstön aikana lastuamisneste, lämpö ja itse mekaaninen työstö aiheuttavat ilmaan epäpuhtauksia, jotka esiintyvät eri muodoissa. Monivaiheinen AerOff-ratkaisumme, joka koostuu useista puhdistusvaiheista, poistaa haitallisten hiukkasten lisäksi myös kaasumaiset epäpuhtaudet. Löydämme oikean ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne!