Metallintyöstön aiheuttamat terveysongelmat ja niiden syyt

Tutkimukset osoittavat, että työstökoneiden kohdepoistoilma sisältää terveydelle haitallisia, aerosolimaisessa muodossa olevia yhdisteitä. Perinteiset öljysumusuodattimet puhdistavat kohdepoistoilman hiukkaset, mutta nämä kaasumaisessa muodossa olevat yhdisteet pääsevät öljysumusuodattimien läpi ja leviävät työskentely-ympäristöön.

Työterveyslaitoksen tutkimusraportissa todettiin jo vuonna 2009, että nämä aerosolimaiset yhdisteet aiheuttavat koneenkäyttäjille erilaisia työterveysongelmia, esim. hengitystieoireita. Syynä ovat metallintyöstönesteestä kovassa kuumuudessa aerosolimaiseksi muuttuvat kemikaalit, joille työntekijät altistuvat työstöprosessin aikana.

Terveydelle haitalliset erikokoiset hiukkaset kulkeutuvat elimistöömme eri tavoin, minkä takia ne aiheuttavat erilaisia oireita:

  • Suuret hiukkaset jäävät hengittäessä ylähengitysteihin, joista ne yleensä poistuvat yskän, aivastelun tai nenän tukkoisuuden avulla.
  • Pienemmät hiukkaset kulkevat ylähengitysteiden läpi ja pääsevät keuhkoputkien alaosiin. Siellä ne voivat aiheuttaa immunologisia reaktioita, kuten astmaa.
  • Pienimmät hiukkaset pääsevät keuhkojen perimmäisiin osiin, joista ne kulkevat verenkiertoon ja voivat aiheuttaa esimerkiksi keuhko- tai jopa sydänsairauksia.

Vaikka hiukkasten aiheuttamat silmin näkyvät epäpuhtaudet on poistettu ilmasta, työympäristö ei vielä välttämättä ole puhdas tai terveellinen. Aerosolimaiset yhdisteet voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia:

  • Lastuamisnesteiden kemikaalit ilmassa aiheuttavat erilaisia hengitystieoireita, kuten nuhaa, yskää, hengenahdistusta, limanmuodostusta, kroonista bronkiittia, astmaa ja eksogeenista allergista alveoliittia (Työterveyslaitos 2009, 2).
  • Kolmasosa metallityöntekijöistä kertoo kärsivänsä työhön liittyvistä hengitystie- ja silmäoireista (Työterveyslaitos 2009, 1).
  • Lisäksi ylähengitystiesairauksien riski on nelinkertainen vertailuryhmään nähden (Työterveyslaitos 2016).

Työpaikan ilman puhtauden ja terveyden saavuttamiseksi ilmasta täytyy poistaa myös kaasumaiset epäpuhtaudet. Tämä on teknisesti haastavaa – tavalliset hiukkas- tai öljysumusuodattimet eivät riitä tähän, vaikka ne olisi varustettu HEPA-suodattimilla. Monivaiheinen AerOff-ratkaisun puhdistusprosessi poistaa haitallisten hiukkasten lisäksi myös kaasumaiset epäpuhtaudet. AerOff -ratkaisun avulla päästään alle Työterveyslaitoksen antamien tavoitearvojen. Ota meihin yhteyttä – löydämme ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne!

Lähteet:

Työterveyslaitos (2009, 1): Metallityöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. Tavoitetaso TY-02-2009. Työterveyslaitos, 9 p. Saatavilla: https://www.ttl.fi/file-download/download/public/878.

Työterveyslaitos (2009, 2): Suuronen, K: Metalworking fluids – allergens, exposure, and skin and respiratory effects, People and work, Research reports, no 85, Finnish Institute of Occupational Health, Tampere, 106 p. + 93 p. app.

Työterveyslaitos (2016): Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta. TSR Loppuraportti Nro 113256. Saatavilla: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131328/Metallinty%C3%B6st%C3%B6n_kohdepoistoilman_hallinta.pdf.