AerOff-ratkaisu mahdollistaa terveysturvallisuuden tavoitearvot metallintyöstössä

Lastuamisnesteistä kaasuuntuneiden yhdisteiden tiedetään aiheuttavan hengitystieongelmia. Eri yhdisteiden yhdistelmät voivat aiheuttaa myös muita erilaisia terveyshaittoja. AerOff-ratkaisu tarjoaa ratkaisun tavoitearvojen saavuttamiseksi, jotta metallintyöstössä työskentelevien terveys voidaan varmistaa.

Tähän mennessä lastuamisnesteistä muodostuville ilman epäpuhtauksille ei ole määritelty omaa haitalliseksi tunnettua pitoisuutta tai muuta työhygieenistä raja-arvoa. Henriks-Eckerman ja Suuronen (2009) ehdottavat Työterveyslaitoksen tutkimusraportissa alkanoliamiinien kokonaispitoisuutta indikaattoriksi lastuamisnesteiden aiheuttamille ilman epäpuhtauksille, ja tavoitearvoksi 0,1 mg/m³ (8 h).

Keskeiset toimenpiteet terveyshaittojen vähentämiseksi metallintyöstössä ovat tekniset laitteet, kuten kohdepoisto, sekä turvallisten työtapojen edistäminen ja lastuamisnesteen valvonta.

Työympäristöön palautettavan poistoilman puhdistamiseen käytetään paljon erilaisia öljysumusuodattimia. Vaikka tällä tavalla voidaan poistaa hiukkaset tehokkaasti ilmasta ja ilma näyttääkin puhtaalta, kaasumaiset epäpuhtaudet ovat edelleen jäljellä. Täten alkanoliamiinien kokonaispitoisuuden tavoitearvoa 0,1 mg/m³ ei saavuteta. Kaasumaiset aerosolikomponentit sen sijaan vapautuvat ilman mukana halliin työntekijöiden hengittämään ilmaan.

Tavoitearvot saavutetaan energia- ja materiaalitehokkaasti vain monivaiheisella ja eri puhdistusmekanismeista koostuvalla AerOff-ratkaisulla. Aeroffin asiantuntijoilla on erikoisosaamista teollisuuden ilmanpuhdistuksesta ja kaasumaisten epäpuhtauksien poistamisesta.

Lähde:

Suuronen, K. (2009): Metalworking fluids – allergens, exposure, and skin and respiratory effects, People and work, Research reports, no 85, Finnish Institute of Occupational Health, Tampere, 106 p. + 93 p. app.