Aeroffin ja Tampereen ammattikorkeakoulun menestyksekäs yhteistyö jatkuu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on yksi Aeroff Oy:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Yhteistyö on menestystarina, josta molemmat osapuolet hyötyvät – kuten myös TAMKin opiskelijat ja Aeroffin asiakkaat.

Aeroff Oy:n historia on aina ollut vahvasti sidoksissa TAMKiin. Ensimmäinen idea konepajoille suunnatusta AerOff-ratkaisusta syntyi TAMKin koordinoimassa tutkimus- ja kehitysprojektissa. TAMKin lisäksi hankkeessa olivat mukana myös VTT ja Työterveyslaitos (TTL). Hanke lähti käyntiin johtavien suomalaisten konepajayritysten aloitteesta, ja sitä rahoitti näiden yritysten lisäksi Työsuojelurahasto.

Markkinoilla oli saatavilla runsaasti suodattimia, jotka pystyivät poistamaan hiukkasia työstökoneiden poistoilmasta, mutta tutkimuksessa selvisi, että ne eivät kyenneet poistamaan tarpeeksi haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Projektin loppumetreillä syntyi idea AerOff-konepajaratkaisusta, ja sen kehittämistä jatkettiin TAMKin ja Työterveyslaitoksen yhteisessä tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelun hankkeessa, jota rahoitti Business Finland. Projektissa mm. rakennettiin kolme prototyyppiä ratkaisusta. TAMKin FieldLabissa toimii edelleen yksi näistä AerOff-ratkaisun prototyypeistä. TAMKin opiskelijat oppivat prototyypin avulla konepajojen ilman puhdistamisesta. Ratkaisu myös turvaa opiskelijoille ja henkilökunnalle puhtaan, terveellisen työskentelyilman.

TAMKin eri alojen opiskelijat ovat tehneet lukuisia projekteja ja opinnäytetöitä Aeroff Oy:lle. Teknisten projektien lisäksi esimerkiksi Aeroff Oy:n visuaalisen ilmeen on alun perin suunnitellut mediaopiskelijoiden ryhmä.

Aeroff jatkaa vahvaa yhteistyötään TAMKin kanssa. Yhdessä järjestetään edelleen projekteja, joissa opiskelijat oppivat samalla uutta sekä tuovat mukanaan uusia näkökulmia. Yhteistyö tuo uusia ideoita Aeroffin tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja optimoimiseen, mistä myös Aeroff ja sen asiakkaat hyötyvät.

Tulemme jatkossakin hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. TAMK tulee näin ollen olemaan meille jatkossakin tärkeä kumppani. Aeroffin ja Tampereen ammattikorkeakoulun menestyksekäs yhteistyö jatkuu siis tulevaisuudessakin.