AerOff metallintyöstöön

Säästöjä tehokkaammalla lastuamisnesteen kierrätyksellä ja terveellisemmällä työympäristöllä

AerOff puhdistaa haitalliset aerosolit pois vesiliukoisia lastuamisnesteitä käyttävien työstökoneiden poistoilmasta.

AerOff on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka poistaa hiukkasten ja partikkelien lisäksi myös terveydelle haitalliset vesiliukoisista lastuamisnesteistä muodostavat aerosolit. Se tuo radikaalin parannuksen ilman puhtauteen verrattuna muihin tällä hetkellä markkinoilla oleviin suodattimiin. AerOff tuo runsaan määrän etuja työstökonehalliin, sen työntekijöille sekä ympäristölle.

AerOff-ratkaisun edut

Terveellinen ja miellyttävä työympäristö

  • Poistaa haitalliset aerosolit ja parantaa ilman laatua
  • Raikas ja miellyttävä työympäristö lisää työtyytyväisyyttä ja työpaikan houkuttelevuutta ja on tuottavampi

Kustannussäästöt kierrättämällä

  • Lastuamisnesteiden (muljun) kulutus vähenee, kustannuksissa voidaan saada 50–80 % säästöt talteenotolla ja kierrätyksellä
  • Ongelmajätteen ja veden kulutuksen kustannukset vähenevät

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys

  • Vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä ympäristöön merkittävästi
  • Hallin kokonaisilmanvaihdon tehostamisen tarve vähenee
  • Vähentää ongelmajätettä ja veden kulutusta
  • Yrityksen brändi vastuullisena toimijana paranee

Ainutlaatuinen ilman puhdistusprosessi

Monivaiheisesta prosessista koostuva ratkaisumme puhdistaa myös aerosolimuodossa olevat haitalliset yhdisteet. Tämä on dramaattinen ero markkinoilla oleviin öljysumusuodattimiin, jotka suodattavat tehokkaasti vain hiukkasia. AerOff jatkaa ilman puhdistusprosessia siitä, mihin hiukkassuodattimet pystyvät. Monivaiheisen puhdistusprosessimme jälkeen ilman laatu paranee radikaalisti.

Työterveyslaitos (TTL) on antanut tavoitetasot ilman terveellisyyden indikaattoreina toimivista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja alkanoliamiinien pitoisuuksista. Alla olevista graafeista näet radikaalin eron, jonka ratkaisumme näiden pitoisuuksissa saa aikaan.

Alkanoliamiinien pitoisuus

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:it)

*perustuvat TTL:n tekemiin akkreditoituihin mittauksiin, tutkimusraportti saatavissa osoitteesta
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137927/TTL_978-952-261-869-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

AerOff-ratkaisu räätälöidään jokaiseen kohteeseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. AerOff-ratkaisu on täysin skaalautuva, ja se voidaan asentaa uusiin tai olemassa oleviin työstökoneisiin. AerOff-ratkaisu sopii vesiliukoisia lastuamisnesteitä (muljua) käyttäviin työstökoneisiin.