Missiomme ja arvomme

Tuomme uuden määritelmän teollisten työympäristöjen ilman puhtaudelle.

Vastuullinen työpaikka on terveellinen ja turvallinen. Teollisuudessa on kuitenkin työympäristöjä, joissa on jouduttu tyytymään huonoon ja terveydelle haitalliseen ilmanlaatuun – koska ei ole ollut ratkaisua, jolla siitä olisi päästy eroon. Tähän asti on jouduttu tyytymään tunkkaiseen, hajuiseen, kosteaan ja joskus kuumaankin työskentelyilmaan konepajoissa. Vaikka ilma on näyttänyt puhtaalta, se ei ole sitä ollut koska siinä on terveydelle haitallisia aerosoleja.

Onneksi meillä on nyt ratkaisu, jolla voimme alkaa ajattelemaan tätä aivan toisin. Puhdas ilma modernissa teollisuudessa ei enää sisällä näitä terveydelle haitallisia aerosoleja, jotka aiheuttavat työntekijöille terveysongelmia ja heikentävät ihmisten sekä koneiden olosuhteita.

AerOff-ratkaisut ja -palvelut tuovat teollisuuteen puhtaan ilman, jossa ei ole terveydelle haitallisia aerosoleja ja hengittäminen on terveellistä – samalla raikastamalla ilman, kuivaamalla ja jäähdyttämällä sitä. Tämä on Aeroffin tuoma uusi määritelmä teollisten työympäristöjen puhtaalle ilmalle!

Arvomme ja tapamme toimia

Luotettavuus

Käytämme vain todennettua, luotettavaa tietoa, jonka perusteella räätälöimme ratkaisumme jokaiselle asiakkaalle sopivaksi. Asiakas ja muut yhteistyökumppanimme voivat luottaa meihin asiantuntijoina ja samaa vaadimme myös meidän valikoiduilta sopimusvalmistajiltamme ja kumppaneiltamme.

Vastuullisuus

Kohtelemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja ympäristöä vastuullisesti. Ratkaisemme ongelmia, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin ympäristölle, ja autamme molempia voimaan paremmin. Vähennämme työterveysongelmia ja sairauksia, ongelmajätettä ja haitallisia päästöjä luontoon sekä parannamme materiaalitehokkuutta ja kierrätystä.

Uteliaisuus ja innovatiivisuus

Olemme uteliaita löytämään uutta ja innovoimaan. Olemme peräänantamattomia ja motivoituneita kehittämään palvelujamme ja ratkaisujamme edelleen, jotta niitä voidaan hyödyntää mahdollisimman laajalti teollisuudessa. Näemme tulevaisuuden positiivisena: olemassa olevat ja tulevat ongelmat voidaan ratkaista!