Tarinamme

Aeroff Oy:n tarina on tarina periksiantamattomuudesta ja motivaatiosta parantaa konepajojen työskentelyolosuhteita ja työskentely-ympäristöä. AerOff-ratkaisu keksittiin käytännönläheisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka käynnistyi johtavien suomalaisten konepajayritysten toiveesta.

Projektin tavoite oli löytää ratkaisu isoon tunnistettuun työterveysongelmaan poistamaan lastuamisnesteistä (muljusta) työstöprosessissa syntyvien aerosolimaisia haitallisia aineita konepajan ilmasta. Markkinoilla oli saatavilla runsaasti suodattimia, jotka pystyivät poistamaan hiukkasia öljysumusta, mutta kaikki eivät kyenneet poistamaan haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Projekti alkoi vuonna 2015 ja mukana olivat Tampereen ammattikorkeakoulu, VTT ja Työterveyslaitos TTL.

Ongelma olikin paljon monimutkaisempi ja vaikeampi ratkaista kuin mitä alkuun ajateltiin. Keksijämme Pirkko Pihlajamaa oli kuitenkin kertakaikkisen periksiantamaton ja halusi löytää ongelmaan ratkaisun. Miltei tutkimusprojektin lopussa Pirkko päätti vielä kokeilla yhtä ideaa – ja se toimi! AerOff-ratkaisu oli syntynyt. Tutkimusprojektin raportti löytyy TTL:n julkaisusta täältä.

Keksinnön kaupallistamisen valmisteluja jatkettiin toisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa Business Finlandin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoituksella. Tässä hankkeessa olivat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Tässä kattavassa projektissa luotiin ratkaisusta kolme prototyyppiä aitoihin asiakasympäristöihin. Prototyyppien välissä tehtiin kehitystyötä ja prototyyppien toimivuus todennettiin akkreditoiduin mittauksin haitallisten aerosolien pitoisuuksista. Aeroff jatkaa vahvaa yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa ja on Indoor Air Quality ecosystem IAQe:n jäsen.

Julkaisuja tutkimushankkeistamme:

Säämänen, Arto et al. (2018) Control of exposure to both particulate and SEMIvolatile components of metalworking fluid aerosols. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96CPihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Säämänen, Arto et al. (2019) Aerosolihallinta työstökoneympäristössä -AerOff : AerOff-laitteistoon liittyvien tutkimusten ja mittausten yhteenveto. Työterveyslaitos 2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/137927

Säämänen, Arto et al. (2016) Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta. TSR Loppuraportti NRO 113256.Työterveyslaitos 2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131328/Metallinty%C3%B6st%C3%B6n_kohdepoistoilman_hallinta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Henriks-Eckerman, Maj-Len & Suuronen, Kati (2009) Metallityöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. Työterveyslaitos 2009. https://www.ttl.fi/file-download/download/public/878

Pihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Pihlajarinne, Hanna et al. (2019) Results from Business Finland TUTLI -project: Creation of AerOff -solution. TAMK conference 2019. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/356202/TAMK-konferenssi-2019-.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Artikkeleja AerOff-ratkaisusta ja työilman ongelmista:

Prometalli (2022): Laatua työskentelyolosuhteisiin ja työstön lopputulokseen https://joom.ag/fYYd/p14

TTT lehti (2022): AerOff on vastuullinen ratkaisu konepajoihin – tuloksena terveellistä ja turvallista sisäilmaa https://tttlehti.fi/aeroff-on-vastuullinen-ratkaisu-konepajoihin-tuloksena-terveellista-ja-turvallista-sisailmaa/

Hanna Ylli (2021): Konepajojen työilmaan parannus uuden puhdistusratkaisun avulla https://eurometalli.com/konepajojen-tyoilmaan-parannus-uuden-puhdistusratkaisun-avulla/

Päivi Haavisto (2019). Puhtaampaa ilmaa koneistajille. Työ terveys turvallisuus -lehti 2.9.2019 https://www.tttlehti.fi/puhtaampaa-ilmaa-koneistajille/

Pirkko Pihlajamaa (2020). Koneistajien työympäristön ilmanlaatuun kannattaa panostaa. Työterveyslääkärilehti 1/2020 https://digiplus.fi/www/Tyoterveyslaakari/2020_No1/index.html#/1/

Päivi Haavisto (2019). Puhtaampaa ilmaa koneistajille. Työ terveys turvallisuus -lehti 2.9.2019 https://www.tttlehti.fi/puhtaampaa-ilmaa-koneistajille/