Mediapankki

Videomme

AerOff-asiantuntijapalvelu

Animaatio AerOff-ratkaisusta konepajoille

Esitys AerOff-ratkaisusta

Tietoiskut

AerOff-tietoisku 1: Konepajojen sisäilma

Kerromme tässä siitä, miten konepajojen sisäilma on muuttunut vuosien saatossa ja siitä, miten terveydelle haitalliset kaasumaiset epäpuhtaudet (aerosolit) on tunnistettu.

AerOff-tietoisku 2: Aerosolien muodostuminen

Kerromme tässä siitä, miksi ja miten aerosoleja muodostuu työstöprosessin aikana.

AerOff-tietoisku 3: Miksi ilmastoinnin tehostaminen ei ole aina järkevää?

Julkaisuja tutkimushankkeistamme

Pihlajarinne, Hanna et al. (2019) Results from Business Finland TUTLI -project: Creation of AerOff -solution. TAMK conference 2019. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/356202/TAMK-konferenssi-2019-.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Säämänen, Arto et al. (2019) Aerosolihallinta työstökoneympäristössä -AerOff : AerOff-laitteistoon liittyvien tutkimusten ja mittausten yhteenveto. Työterveyslaitos 2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/137927

Pihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Säämänen, Arto et al. (2018) Control of exposure to both particulate and SEMIvolatile components of metalworking fluid aerosols. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Säämänen, Arto et al. (2016) Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta. TSR Loppuraportti NRO 113256. Työterveyslaitos 2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131328/Metallinty%C3%B6st%C3%B6n_kohdepoistoilman_hallinta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Henriks-Eckerman, Maj-Len & Suuronen, Kati (2009) Metallityöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. Työterveyslaitos 2009. https://www.ttl.fi/file-download/download/public/878

Artikkeleja Aeroff-konepajaratkaisusta ja työilman ongelmista

Prometalli (2023): Aeroff Oy:lle puhdas ilma on intohimo https://viewer.joomag.com/prometalli-4-2023/0621339001697794252/p22

Prometalli (2022): Laatua työskentelyolosuhteisiin ja työstön lopputulokseen https://joom.ag/fYYd/p14

TTT-lehti (2022): AerOff on vastuullinen ratkaisu konepajoihin – tuloksena terveellistä ja turvallista sisäilmaa https://tttlehti.fi/aeroff-on-vastuullinen-ratkaisu-konepajoihin-tuloksena-terveellista-ja-turvallista-sisailmaa/

Ylli, Hanna (2021): Konepajojen työilmaan parannus uuden puhdistusratkaisun avulla. Eurometalli https://eurometalli.com/konepajojen-tyoilmaan-parannus-uuden-puhdistusratkaisun-avulla/

Pihlajamaa, Pirkko (2020): Koneistajien työympäristön ilmanlaatuun kannattaa panostaa. Työterveyslääkärilehti 1/2020 https://digiplus.fi/www/Tyoterveyslaakari/2020_No1/page_16.html

Haavisto, Päivi (2019): Puhtaampaa ilmaa koneistajille. Työ terveys turvallisuus -lehti 2.9.2019 https://www.tttlehti.fi/puhtaampaa-ilmaa-koneistajille/