Hiukkasten terveysvaikutukset ja raja-arvot

Ulkoilmanlaatua ja sen terveysvaikutuksia on tutkittu pitkään ja tutkimusten perusteella on löydetty terveysperusteisia raja-arvoja PM 2.5- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksille. Erityisesti PM 2.5 -pitoisuus korreloi parhaiten tilastollisesti ennenaikaisten kuolemien kanssa. PM 2.5 ovat pienhiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä.

Useiden tutkimusten mukaan PM 2.5 aiheuttaa enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin kaikki muut ilmansaasteet yhteensä. Lisäksi hiukkaset aiheuttavat erilaisia sairauksia, kuten hengenahdistusta, astmaa, tulehduksia, syöpää, verenkiertohäiriöitä ja neurologisia sairauksia. PM 2.5 -päästöjen vaarallisuutta kuvaa hyvin se, että EU raportoi niiden aiheuttaneen 28:ssa EU-maassa yhteensä yli 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuonna 2012 [1].

Sisäilmasta tutkimuksia on vähemmän, koska systemaattisia pitkäaikaisia mittauksia ei juuri ole tehty, mutta tutkijoiden konsensus on, että hiukkasten terveysvaikutukset ovat samanlaisia riippumatta siitä, ovatko ne ulkoilmassa vai sisäilmassa. PM 2.5:n ja PM 10:n viralliset raja-arvot koskevat siis pääsääntöisesti ulkoilmaa eivätkä sinänsä velvoita työnantajia noudattamaan niitä sisätiloissa, mutta niitä voi käyttää indikaattoreina sisäilman laadun analysointiin ja terveysriskien kartoitukseen.

PM 2.5- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksille on olemassa useita suositusrajoja. WHO suosittelee 24 tunnin altistuksen raja-arvoiksi PM 2.5 ja PM 10 hiukkaspitoisuuksille 15 µg/m³ ja 45 µg/m³. Suomessa STM 545/2015 asetuksen mukaiset 24 tunnin raja-arvot ovat 25 µg/m³ (PM 2.5) ja 50 µg/m³ (PM 10). 24 tunnin raja-arvot eivät ole täysin yhteismitallisia verrattuna esimerkiksi 8 h työpäivän altistumiseen, mutta ne antava osviittaa terveysturvallisista pitoisuuksista.

Suomessa on lisäksi määritelty sisäilmastoluokitus, joka on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia:

  • Luokka S1 edustaa parasta yksilöllistä sisäilmastoa (PM 2.5 -pitoisuuksien raja-arvo 10 µg/m³),
  • S2 edustaa hyvää sisäilmastoa (10 µg/m³) ja
  • S3 edustaa tyydyttävää sisäilmastoa (25 µg/m³).

PM 2.5 -massapitoisuus pitää sisällään myös kaikki pienemmät hiukkaset. Esimerkiksi alle 100 nm:n kokoluokassa olevat nanohiukkaset, joilla on todettu olevan myös erilaisia terveysvaikutuksia. STM on julkaissut hiljattain raportin teollisista nanohiukkasista ja niiden vaikutuksista. Näissä mittauksissa raportoidaan myös hiukkasten lukumääräpitoisuus (PN) ja PM 1 -massapitoisuus, joissa painottuu enemmän pienempien hiukkasten rooli. PM 1 -pitoisuuksille on olemassa mm. ilmanvaihtosuodattimille standardit ja lukumääräpitoisuudelle on valmisteilla standardi ulkoilman ilmanlaadulle.

PM 2.5 on eniten tutkittu sekä yksi tärkeimmistä hiukkasten terveysvaikutusten indikaattoreista ja Suomen virallinen raja-arvo 25 µg/m³ antaa osviittaa altistumisen terveysturvallisuudesta.

[1] European Environment Agency: Premature deaths attributable to air pollution. (https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution)