AerOff-asiantuntijapalvelu

Tiimin monialaisuus mahdollistaa kokonaisvaltaisen käsityksen ja erilaisten ratkaisujen löytämisen. Vahvan aerosolifysiikan ja teollisuusilmastoinnin sekä haitallisten päästöjen syntymekanismien ja dynamiikan osaamisen avulla löydämme parhaan kokonaisratkaisun asiakkaan ongelmaan. Näin ymmärrämme esimerkiksi, miten ilmanvaihto, geometria ja kappaleiden ominaisuudet vaikuttavat erilaisten ratkaisujen toimivuuteen.

Palveluprosessimme

Suunnittelemme tarkkaa prosessia aina jokaisen asiakkaan tarpeiden, tilanteen ja toiveiden mukaisesti. Koska jokainen kohde on uniikki, niin myös meidän valmistautumisemme, mittauksemme ja analyysimme tehdään uniikisti jokaiselle asiakkaalle erikseen.

Asiakkaan kanssa kartoitamme ensin tilannetta ja kehitämme suunnitelmia seuraavista toimenpiteistä asiakkaan toiveet ja työympäristön tilanteen huomioiden. Seuraavaksi valmistaudumme mittauspäivään. Otamme huomioon asiakkaan toiveet ja jo tässä vaiheessa olosuhteet yrityksessä.

Paikan päällä yrityksessä teemme mittaukset ja havainnot. Teorian, tutkimustulosten, ammattitaidon ja toimialaymmärryksen yhdistäminen mahdollistaa kattavan kokonaisarvion, jonka pohjalta annamme selkeitä toimenpidesuosituksia. Asiantuntijat kirjoittavat käynnin jälkeen raportin mittauksista ja havainnoista. Raportissa he antavat myös toimenpidesuosituksia. Kokonaisarvion tavoitteet voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Palvelu ei pääty raportin lähettämiseen asiakkaalle, vaan keskustelemme kokonaisarviosta ja toimenpidesuosituksista perusteellisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Halutessanne olemme asiantuntijoina mukana myös toimenpidesuositusten käytännön toteutuksessa.

Hyödyt

AerOff-asiantuntijapalvelu tuo runsaan määrän erilaisia hyötyjä.

Lähestymme aihetta liiketaloudellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on löytää tapa, jolla voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa vaikuttavia ratkaisuja. Löydämme juuri teidän tilanteeseenne ja tavoitteisiinne parhaiten sopivat toimenpiteet, joilla voitte parantaa työskentelyolosuhteita kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Toimenpidesuositukset antavat hyvän pohjan päätöksentekoon sekä alentavat investointikynnystä. Tilanteen ymmärryksen ja tiedon lisääminen haitallisten päästöjen ongelmasta ja sen ratkaisusta antaa lisäarvoa investointeihin, IV-projekteihin yms.

Autamme edistämään työhyvinvointia. Palvelun suositukset mahdollistavat teollisessa työympäristössä työskenteleville terveellisen työilman, mikä parantaa työhyvinvointia ja -motivaatiota. AerOff-päästöarvio on kustannustehokas väline konkreettisten parannuskohteiden ja toimenpiteiden kommunikointiin työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Vähennämme päästöjen leviämistä sisätiloista ulos. Täten autamme vähentämään haitallisten päästöjen leviämistä työympäristöön ja luontoon selvittämällä isoimmat kuormittajat ja löytämällä kustannustehokkaita keinoja vähentää päästöjä. Tämä parantaa myös yrityksen brändiä vastuullisena toimijana.

Mihin haitallisten päästöjen kokonaisarvio perustuu?

Kokonaisarvioon vaikuttavat monet eri tekijät. Teollisuusilmastoinnin ja aerosolifysiikan ammattilaiset tekevät yksilöllisen kokonaisarvion päästökuormituksesta, joka pohjautuu mm. pienhiukkasmittauksiin, VOC-mittauksiin ja -mallinnukseen, tutkittavan kohteen erityispiirteisiin, kuten konekantaan, yleisilmanvaihtoon, kohdepoistojärjestelmiin ja päästölähteisiin sekä työstönesteiden ja muiden kuormittavien kemikaalien kulutukseen. Asiantuntijat ottavat yrityksen ja jokaisen kohteen erityispiirteet huomioon. He eivät keskity pelkkään työstämisestä aiheutuviin päästöihin, vaan huomioivat myös muu päästökuormitus ja -lähteet.

Haitallisten päästöjen hallinta on monimutkainen haaste, josta palvelumme antaa ymmärrettävän ja konkreettisen kuvan sekä selkeää tukea päätöksentekoon. Autamme mielellämme myös teitä haitallisten päästöjen vähentämisessä – ottakaa meihin yhteyttä!