TARINAMME

 

AerOff -ratkaisu syntyi käytännön työelämälähtöisestä tutkimuksesta, jossa lähdettiin ratkaisemaan metallintyöstössä syntyvien, terveydelle haitallisten sisäilman epäpuhtauksien puhdistustapoja. 

AEROFF -RATKAISUN TAUSTALLA OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

AerOff -ratkaisu kehittyi Työterveyslaitoksen, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistutkimusprojektissa "Kohdepoistoilman suodattaminen ja palauttaminen metallin työstössä -kannattavuus ja vaikutukset työilman laatuun". Tässä hankkeessa selvitettiin nykyisin käytössä olevien kohdepoistojen suodatuslaitteiden toimintaa, niiden vaikutusta työilman laatuun ja työntekijöiden altistumiseen sekä suodatuksen aiheuttamia vaikutuksia. Tarkasteluun otettiin mukaan myös vaihtoehtoiset kohdepoistoilman käsittelymenetelmät. Hankkeen tuloksena laadittiin suositukset metallintyöstönesteellä likaantuneen kohdepoistoilman käsittelylle eri tilanteissa. Loppuraportti valmistui syyskuussa 2016 (luettavissa sivun alla olevan linkin kautta).

AerOff -ratkaisun idean tuotteistamista valmisteltiin Business Finlandin rahoittamassa "Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa"- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanke on ollut esillä mm. TTT-lehdessä, Talotekniikka -lehdessä, Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuissa sekä kansainvälisessä Ventilation 2018 -seminaarissa.  

Aeroff Oy perustettiin kesäkuussa 2019.


TUTKIMUSTIETOA JA JULKAISUJA AEROFF - RATKAISUSTA


Pirkko Pihlajamaa (2020). Koneistajien työympäristön ilmanlaatuun kannattaa panostaa. Työterveyslääkärilehti 1/2020 https://digiplus.fi/www/Tyoterveyslaakari/2020_No1/index.html#/1/

Päivi Haavisto (2019). Puhtaampaa ilmaa koneistajille. Työ terveys  turvallisuus -lehti  2.9.2019 https://www.tttlehti.fi/puhtaampaa-ilmaa-koneistajille/

Säämänen, Arto et al. (2019) Aerosolihallinta työstökoneympäristössä -AerOff : AerOff-laitteistoon liittyvien tutkimusten ja mittausten yhteenveto. Työterveyslaitos 2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/137927

Uutinen Eurometalli -lehdessä :Konepajojen työilmaan parannus uuden puhdistusratkaisun avulla https://eurometalli.com/konepajojen-tyoilmaan-parannus-uuden-puhdistusratkaisun-avulla/

Pihlajarinne, Hanna et al. (2019) Results from Business Finland TUTLI -project: Creation of AerOff -solution. TAMK conference 2019. https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi-2019.pdf

Säämänen, Arto et al. (2018) Control of exposure to both particulate and SEMIvolatile components of metalworking fluid aerosols. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96CPihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Pihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Säämänen, Arto et al. (2016) Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta. (in Finnish) TSR Loppuraportti NRO 113256.Työterveyslaitos 2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131328/Metallinty%C3%B6st%C3%B6n_kohdepoistoilman_hallinta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Henriks-Eckerman, Maj-Len & Suuronen, Kati (2009) Metallityöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. Työterveyslaitos 2009.                                              https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/metallintyostonesteet-tavoitetasot.pdf