Aeroff osallistui muljuiltapäivän webinaariin

Aeroff Oy oli mukana SIX Valmistusklubin järjestämässä muljuiltapäivässä. Tiistai-iltapäivänä lastuamisnesteitä eli muljuja käyttävien yritysten edustajia kokoontui webinaariin Business Tampereen ja Tampereen korkeakouluyhteisön kutsusta. Osallistujia yhdisti kiinnostus uusiin, lastuamisnesteisiin liittyviin teknologioihin. […]

Aeroff mukana SIX Valmistusklubin Muljuiltapäivä -tapahtumassa

Aeroff on mukana tiistaina 23.4. pidettävässä SIX Valmistusklubin Muljuiltapäivä -tilaisuudessa. Klo 15 alkava tapahtuma pidetään maksuttomana webinaarina Microsoft Teamsin välityksellä. Aeroff Oy:n toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne kertoo esityksessään AerOff-konepajaratkaisun taustalla olevista […]

Oletko kuullut lyhenteestä SVOC?

SVOC on lyhenne puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille. Niiden kiehumispiste on noin 250–400 °C. Ryhmään kuuluvat mm. per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), ftalaatit ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH). PAH-yhdisteitä syntyy fossiilisten polttoaineiden […]

Oletko kuullut lyhenteistä PM2,5 tai PM10?

Lyhenne PM tulee sanoista Particulate Matter ja jakaa hiukkaset kokoluokkiin. Sen takana oleva numero tarkoittaa halkaisijaa mikrometreinä. Luokittelu PM10- ja PM2,5-hiukkasiin perustuu hiukkasten erilaiseen käyttäytymiseen ihmiskehossa. Eri hiukkaskokoluokille on olemassa […]

Aeroffin tarina ja tulevaisuus

Keksijä Pirkko Pihlajamaa kertoo Aeroffin taustasta: ”Ensimmäisen AerOff-ratkaisun taustalla oleva tutkimusprojekti käynnistettiin johtavien suomalaisten metalliteollisuuden yritysten aloitteesta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), VTT:n ja Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa syntyi lopulta idea AerOff-ratkaisusta.” Toimitusjohtaja […]

Monivaiheinen AerOff-prosessi poistaa myös haitalliset aerosolit

Tähän asti aerosolien aiheuttamat haasteet on usein ratkaistu lisäämällä hallin ilmanvaihtoa. Tämä aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Käytäntöä on arvioitava uudelleen ympäristövaikutusten ja energian hinnannousun valossa. Monivaiheinen AerOff-prosessi poistaa työstökoneiden poistoilmasta sekä […]

Energiansäästöpotentiaalin selvittäminen tuo mukanaan monia hyötyjä

Autamme vähentämään myös energiankulutusta osana AerOff-asiantuntijapalveluamme. Energiansäästöpotentiaalin selvitys tuo mukanaan pelkän energiansäästön lisäksi muitakin hyötyjä: 💶 Energiatehokkuuden parantaminen johtaa lähes poikkeuksetta taloudellisiin hyötyihin. Toimenpiteet kasvattavat tuotantotehokkuutta ja kilpailukykyä. 🌱 Energiatehokkuuden […]

AerOff-ratkaisu poistaa myös aerosolit

💡 Perinteiset öljysumusuodattimet päästävät vesipohjaisista lastuamisnesteistä vapautuneet haitalliset aerosolit lävitseen hallin ilmaan. Aerosolit aiheuttavat mm. 🌟 AerOff-ratkaisu metallintyöstöön poistaa hiukkasten lisäksi myös terveydelle haitalliset aerosolit. Kysy lisää asiantuntijoiltamme: 📧 info@aeroff.fi

Aeroffin tähänastisen historian kohokohtia

🎖 Yksi Aeroffin tähänastisen historian kohokohdista oli Business Tampereen Vuoden teollisuusteko -kilpailu. Vuonna 2021 Aeroff oli yksi kilpailun kolmesta finalistista. Tuomaristo korosti AerOff-konepajaratkaisun uudenlaisia etuja. 🎤 Aeroff edusti Suomea kansainvälisessä […]

Hiukkasten terveysvaikutukset ja raja-arvot

Ulkoilmanlaatua ja sen terveysvaikutuksia on tutkittu pitkään ja tutkimusten perusteella on löydetty terveysperusteisia raja-arvoja PM 2.5- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksille. Erityisesti PM 2.5 -pitoisuus korreloi parhaiten tilastollisesti ennenaikaisten kuolemien kanssa. […]

Vähennämme haitallisia päästöjä

🇫🇮 Me Aeroffilla vähennämme haitallisia päästöjä eri palvelujemme ja ratkaisujemme avulla. ▶️ AerOff-asiantuntijapalvelun yhteydessä tutkimme asiakasympäristöä yksilöllisesti ja annamme toimenpidesuosituksia päästöjen vähentämiseksi. Monialainen teollisuusilmastoinnin, energiatehokkuuden ja aerosolifysiikan asiantuntijatiimimme löytää parhaan […]

AerOff-ratkaisu mahdollistaa terveysturvallisuuden tavoitearvot metallintyöstössä

Lastuamisnesteistä kaasuuntuneiden yhdisteiden tiedetään aiheuttavan hengitystieongelmia. Eri yhdisteiden yhdistelmät voivat aiheuttaa myös muita erilaisia terveyshaittoja. AerOff-ratkaisu tarjoaa ratkaisun tavoitearvojen saavuttamiseksi, jotta metallintyöstössä työskentelevien terveys voidaan varmistaa. Tähän mennessä lastuamisnesteistä muodostuville […]