AerOff-ratkaisu metallintyöstöön jatkaa puhdistusprosessia

Lastuamisnestehöyry sisältää erilaisia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat terveysongelmia työntekijöille, epämiellyttäviä työolosuhteita sekä haitallisia päästöjä ympäristöön. Tällaisia epäpuhtauksia ovat mm. liuenneet metallit ja lastuamisnesteiden lisäaineista peräisin olevat haitalliset yhdisteet, kuten haihtuvat orgaaniset […]

AerOff-asiantuntijapalvelut haitallisten päästöjen vähentämiseksi

Aeroff auttaa eri palveluillaan ja ratkaisuillaan vähentämään haitallisia päästöjä teollisissa ympäristöissä. Palvelut räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet sekä kaikki teollisuusympäristön ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Teollisuusilmanvaihdon ja aerosolifysiikan asiantuntijamme […]

AerOff-prosessi poistaa myös alkanoliamiineja

Vesipohjaiset lastuamisnesteet sisältävät runsaasti lisäaineita. Määrällisesti tärkeimpiin lisäaineisiin kuuluvilla alkanoliamiineilla on useita käyttötarkoituksia, kuten korroosionesto, pH-säätö ja bakteerikasvuston estäminen. Aineilla on kuitenkin haitallisia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen. Alkanoliamiineista työperäisen altistumisen kannalta […]

AerOff-päästökartoituksen pilottihanke

Prometalli-lehdessä ilmestyi viime vuoden lopussa artikkeli, jossa kerrottiin myös AerOff-päästökartoituksesta. Palvelu pilotoitiin Valmetin Jyväskylän yksikössä. AerOff-asiantuntijapalvelujen tavoitteena on haitallisten päästöjen vähentäminen. Monialainen, asiantunteva Aeroff-tiimi antaa konkreettiset ja kustannustehokkaat toimenpidesuositukset, jotka […]

Aeroff osallistui muljuiltapäivän webinaariin

Aeroff Oy oli mukana SIX Valmistusklubin järjestämässä muljuiltapäivässä. Tiistai-iltapäivänä lastuamisnesteitä eli muljuja käyttävien yritysten edustajia kokoontui webinaariin Business Tampereen ja Tampereen korkeakouluyhteisön kutsusta. Osallistujia yhdisti kiinnostus uusiin, lastuamisnesteisiin liittyviin teknologioihin. […]

Aeroffin tarina ja tulevaisuus

Keksijä Pirkko Pihlajamaa kertoo Aeroffin taustasta: ”Ensimmäisen AerOff-ratkaisun taustalla oleva tutkimusprojekti käynnistettiin johtavien suomalaisten metalliteollisuuden yritysten aloitteesta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), VTT:n ja Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa syntyi lopulta idea AerOff-ratkaisusta.” Toimitusjohtaja […]

Monivaiheinen AerOff-prosessi poistaa myös haitalliset aerosolit

Tähän asti aerosolien aiheuttamat haasteet on usein ratkaistu lisäämällä hallin ilmanvaihtoa. Tämä aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Käytäntöä on arvioitava uudelleen ympäristövaikutusten ja energian hinnannousun valossa. Monivaiheinen AerOff-prosessi poistaa työstökoneiden poistoilmasta sekä […]

Energiansäästöpotentiaalin selvittäminen tuo mukanaan monia hyötyjä

Autamme vähentämään myös energiankulutusta osana AerOff-asiantuntijapalveluamme. Energiansäästöpotentiaalin selvitys tuo mukanaan pelkän energiansäästön lisäksi muitakin hyötyjä: 💶 Energiatehokkuuden parantaminen johtaa lähes poikkeuksetta taloudellisiin hyötyihin. Toimenpiteet kasvattavat tuotantotehokkuutta ja kilpailukykyä. 🌱 Energiatehokkuuden […]

AerOff-ratkaisu poistaa myös aerosolit

💡 Perinteiset öljysumusuodattimet päästävät vesipohjaisista lastuamisnesteistä vapautuneet haitalliset aerosolit lävitseen hallin ilmaan. Aerosolit aiheuttavat mm. 🌟 AerOff-ratkaisu metallintyöstöön poistaa hiukkasten lisäksi myös terveydelle haitalliset aerosolit. Kysy lisää asiantuntijoiltamme: 📧 info@aeroff.fi

Aeroffin tähänastisen historian kohokohtia

🎖 Yksi Aeroffin tähänastisen historian kohokohdista oli Business Tampereen Vuoden teollisuusteko -kilpailu. Vuonna 2021 Aeroff oli yksi kilpailun kolmesta finalistista. Tuomaristo korosti AerOff-konepajaratkaisun uudenlaisia etuja. 🎤 Aeroff edusti Suomea kansainvälisessä […]

Hiukkasten terveysvaikutukset ja raja-arvot

Ulkoilmanlaatua ja sen terveysvaikutuksia on tutkittu pitkään ja tutkimusten perusteella on löydetty terveysperusteisia raja-arvoja PM 2.5- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksille. Erityisesti PM 2.5 -pitoisuus korreloi parhaiten tilastollisesti ennenaikaisten kuolemien kanssa. […]

AerOff-asiantuntijapalvelu

Tiimin monialaisuus mahdollistaa kokonaisvaltaisen käsityksen ja erilaisten ratkaisujen löytämisen. Vahvan aerosolifysiikan ja teollisuusilmastoinnin sekä haitallisten päästöjen syntymekanismien ja dynamiikan osaamisen avulla löydämme parhaan kokonaisratkaisun asiakkaan ongelmaan. Näin ymmärrämme esimerkiksi, miten […]