Saammeko esitellä – markkinointityöntekijä Pasi Michel

Pasi Michel työskentelee Aeroff Oy:ssä markkinoinnin ja viestinnän parissa.

Pasi on Etelä-Saksasta kotoisin – alueelta, jossa konepajateollisuudella on merkittävä rooli paikallisessa taloudessa. Hän suoritti Saksassa vieraisiin kieliin erikoistuneen talousassistentin koulutuksen. Tämän jälkeen hän suoritti mediasuunnittelun kandidaatin tutkinnon saksalaisessa ammattikorkeakoulussa. Opintojensa aikana hän vietti lukukauden ruotsinkielisessä Arcada-ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Yksi hänen pääosaamisalueistaan on erilaisten medioiden tuottaminen.

Pasi pitää Aeroffin tekemää työtä erittäin tärkeänä. Hänen mielestään yrityksen tuotteet ja palvelut ovat varsinkin nykypäivänä erityisen hyödyllisiä asiakkaille. ”Nykyään, kun sopivia työntekijöitä on yhä vaikeampi löytää, puhdas ja terveellinen työympäristö voi olla etu kilpailijoihin nähden ja ratkaiseva tekijä, kun nuori osaaja valitsee työpaikan.” Pasi jatkaa: ”Toinen hyöty on se, että yritykset voivat alentaa päästöjään ja vaarallisten jätteiden määrää. Tämä edistää kestävyyttä, mikä on myös tärkeä ajankohtainen aihe.” Lisäksi tehokkaan ilmanvaihdon tarpeen vähenemisen ansiosta myös energiankulutus voi vähentyä.

Vieraillessaan eräässä asiakasyrityksessä Pasi pääsi itse paikan päällä kokemaan oikean ilmanpoistojärjestelmän merkityksen: ”Siellä tunsin itse, miten epämiellyttävä sisäilma voi olla, kun asianmukaista ilmanpoistojärjestelmää ei ole vielä asennettu. Teollisuuden työntekijöiden kannalta on todella tärkeää, että työoloja parannetaan!”

Viimeksi Pasi työskenteli asiakastuen parissa Sitel Finland Oy:ssä Turussa. Aeroff Oy:ssä hän on työskennellyt joulukuusta 2022 lähtien.

Yksi Pasi Michelin tärkeimmistä harrastuksista on kielten opiskelu: ”Olen lapsesta asti ollut hyvin kiinnostunut kielistä. Sen takia myös kieliin, liikekirjeenvaihtoon ja kirjoittamiseen liittyvä koulutus oli luonteva valinta.” Uudessa kotikaupungissaan Tampereella hän nauttii myös luontoon tutustumisesta. ”Erityisen vaikutuksen minuun ovat tehneet seudun järvimaisemien kauneus ja erilaisten luonnonalueiden läheisyys tähän suureen kaupunkiin.”