Saammeko esitellä – aerosoliasiantuntija Sampo Saari

Sampo Saari toimii Aeroff Oy:ssä tuotekehityksessä sekä aerosoliasiantuntijana. Sampo on väitellyt tekniikan tohtoriksi – aihepiirinä aerosolit. Sampo Saarella on kokemusta yli 15 vuoden tieteellisestä tutkimuksesta ja teknologisesta tuotekehityksestä. Hänen aiempia työnantajiaan ovat olleet Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Aerosolifyysikkona Sampo on hyvin tietoinen aerosolimuodossa olevien ilman epäpuhtauksien aiheuttamista haasteista, jotka ovat laajasti tunnistettu työterveysongelma metallintyöstössä. Aerosoli on kaasun ja siinä leijuvien hyvin pienten hiukkasten yhdistelmä. Teollisissa prosesseissa, mm. työstöprosessissa lastuamisnesteen kuumentuessa syntyy aerosoleja, jotka sisältävät erilaisia ilman epäpuhtauksia, kuten liuenneita metalleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Hiukkas- ja öljysumusuodattimet päästävät nämä lävitseen, ja ne leviävät työympäristöön. Tämän seurauksena työntekijät altistuvat näiden aiheuttamille ongelmille, mm. hengitystiesairauksille.

Asiantuntijaosaamisensa avulla Sampo auttaa parantamaan asiakkaiden tilannetta kehittämällä ja jatkuvasti parantamalla ratkaisuja ja palveluja. ”Aeroffissa ymmärretään hyvin aerosolipäästöjen synty- ja muuntumisprosessit, ja sen vuoksi ymmärrämme erilaisten suodatusratkaisujen vaikutukset sekä kaasumaisten että hiukkasmaisten epäpuhtauksien poistamiseen”, Sampo kertoo.

Työssään Aeroffilla Sampo pyrkii siihen, ettei enää vain noudateta lakisääteisiä raja-arvoja, vaan saavutetaan myös terveysturvallisia tasoja. Aeroffin ensimmäinen, konepajoille suunnattu ratkaisu on kattava ja se mahdollistaa uusien tasojen saavuttamisen. ”AerOff-ratkaisu huolehtii koko päästöprosessista niin, että päästö ei ylitä terveysperustaisia raja-arvoja”, Sampo kertoo. AerOff-ratkaisun lisäksi Aeroff Oy tarjoaa myös asiakkaille asiantuntijapalvelua, joka auttaa tunnistamaan ja parantamaan työolosuhteita ilman puhtauden avulla. Aeroffin monialainen, asiantunteva tiimi tekee yksilöllisiä, konkreettisia toimenpidesuosituksia. ”Päästöjen mittaus- ja analysointipalvelun yhteydessä asiakkaat yllättyvät usein itsekin päästölähteitä, joita on löytynyt eri prosesseista”, toteaa Sampo.

Kuriositeettina kerrottakoon, että myös vapaa-ajallaan Sampo pyrkii energiatehokkuuden saavuttamiseen ja savukaasujen päästöjen vähentämiseen. ”Harrastuksiini voi lukea itse tehdyn pihasaunan lämmittämisen ja tietysti myös saunomisen. Puulla lämpiävän kiukaan lämmittämisessä pyrin optimoimaan palamisen niin hyvin, että savupiipusta ei näy juuri lainkaan savua, jolloin päästö on pienimmillään ja lämmittäminen on energiatehokasta.”