AerOff metallintyöstöön

Työterveyttä, kestävää kehitystä ja kustannussäästöjä metallintyöstöön

Terveellinen hengitysilma, lastuamisnesteen (muljun) parempi kierrätys ja ympäristöystävällisyyttä metallintyöstöön puhdistamalla haitalliset aerosolit pois työstökoneiden poistoilmasta.

Aeroff on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka poistaa hiukkasten ja partikkelien lisäksi myös terveydelle haitalliset aerosolit metallintyöstökoneiden kohdepoistoilmasta. Se tuo radikaalin parannuksen ilman puhdistusprosessiin tällä hetkellä markkinoilla olevien suodattimien jatkeeksi. Aerosolien puhdistus tuo runsaan määrän etuja työstökonehalliin, sen työntekijöille sekä ympäristölle.

AerOff jatkaa ilman puhdistusprosessia siitä mihin hiukkassuodattimet jäävät. Monivaiheisen puhdistusprosessimme jälkeen ilman laatu paranee radikaalisti. Työterveyslaitos (TTL) on antanut tavoitetasot ilman terveellisyyden indikaattoreina toimivista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja alkanoliamiinien pitoisuuksista. Alla olevista graafeista näet radikaalin eron jonka ratkaisumme näiden pitoisuuksissa saa aikaan.

Alkanoliamiinien pitoisuus

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:it)

*perustuvat TTL:n tekemiin akkreditoituihin mittauksiin, tutkimusraportti saatavissa osoitteesta

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137927/TTL_978-952-261-869-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SOPIMUSVALMISTAJAMME

AerOff -ratkaisun valmistavat luotettavat, suomalaiset sopimusvalmistajamme:

YHTEISTYÖKUMPPANIMME