MIKSI AEROFF?


AerOff jatkaa siitä mihin markkinoilla jo olevat puhdistusratkaisut pystyvät!

AerOff poistaa partikkelien lisäksi myös terveydelle haitalliset alkanoliamiinit 

Aeroff -ratkaisun hyödyt

  • AerOff poistaa terveydelle haitalliset partikkelit ja kaasut
  • AerOff mahdollistaa leikkuunesteen talteenoton ja tuo siten kustannussäästöjä
  • AerOff estää luontoa kuormittavat, haitalliset TVOC -päästöt
  • AerOff parantaa tehtaan paloturvallisuutta vähentämällä öljysumua työympäristössä

Vastuullinen konepaja tarjoaa terveellisen ja turvallisen työympäristön!