Haastattelussa Hanna Pihlajarinne ja Pirkko Pihlajamaa

Toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne ja keksijä Pirkko Pihlajamaa kertovat AerOff-ratkaisun taustasta ja tähänastisista kokemuksistaan.

Miten projekti sai alkunsa?

Pirkko Pihlajamaa: AerOff-ratkaisun kehittäminen alkoi todellisesta tarpeesta. Joukko johtavia suomalaisia metalliteollisuuden yrityksiä pyysi löytämään ratkaisun, jonka avulla voitaisiin vähentää höyrystyvän lastuamisnesteen aiheuttamia ongelmia ja työntekijöiden altistumista.

Lastuamisnesteistä työstöprosessin aikana ilmaan vapautuvat aerosolit ovat tunnettu työterveysongelma metallintyöstössä. Nykyisin käytetyt suodattimet poistavat öljysumusta hiukkasia, mutta ne eivät pysty poistamaan ilmasta haitallisia kaasumaisia yhdisteitä.

Uuden AerOff-ratkaisun taustalla oleva tutkimusprojekti käynnistettiin vuonna 2015 yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa. Hankkeessa syntyi lopulta idea AerOff-ratkaisusta.

Millaista on siirtyä tutkimus- ja koulutusmaailmasta kaupallistamisen vaiheeseen?

Hanna Pihlajarinne: AerOff-ratkaisu perustuu työelämää kehittävään soveltavaan tutkimukseen Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tämä tausta sekä vahva yhteistyömme yritysten kanssa ja oma työkokemuksemme ovat olleet erinomainen pohja siirtymiselle TAMKin tutkimushankkeesta kaupallistamiseen.

Millaisia vaikutelmia olette tähän mennessä saaneet?

Hanna Pihlajarinne: Käyttäjien kokemukset ja palauteet ovat vaikuttavimpia asioita, joita olemme saaneet kokea tämän matkan varrella. Koskettavin palaute tuli konepajan työntekijältä, joka kertoi saaneensa lauluäänensä takaisin sen jälkeen, kun ratkaisumme oli ollut käytössä. Nyt hän voi taas harrastaa laulamista. Tällainen palaute antaa meille intoa jatkaa eteenpäin.