AerOff-ratkaisu metallintyöstöön jatkaa puhdistusprosessia

Lastuamisnestehöyry sisältää erilaisia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat terveysongelmia työntekijöille, epämiellyttäviä työolosuhteita sekä haitallisia päästöjä ympäristöön. Tällaisia epäpuhtauksia ovat mm. liuenneet metallit ja lastuamisnesteiden lisäaineista peräisin olevat haitalliset yhdisteet, kuten haihtuvat orgaaniset […]

AerOff-asiantuntijapalvelut haitallisten päästöjen vähentämiseksi

Aeroff auttaa eri palveluillaan ja ratkaisuillaan vähentämään haitallisia päästöjä teollisissa ympäristöissä. Palvelut räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet sekä kaikki teollisuusympäristön ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Teollisuusilmanvaihdon ja aerosolifysiikan asiantuntijamme […]

AerOff-prosessi poistaa myös alkanoliamiineja

Vesipohjaiset lastuamisnesteet sisältävät runsaasti lisäaineita. Määrällisesti tärkeimpiin lisäaineisiin kuuluvilla alkanoliamiineilla on useita käyttötarkoituksia, kuten korroosionesto, pH-säätö ja bakteerikasvuston estäminen. Aineilla on kuitenkin haitallisia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen. Alkanoliamiineista työperäisen altistumisen kannalta […]

AerOff-päästökartoituksen pilottihanke

Prometalli-lehdessä ilmestyi viime vuoden lopussa artikkeli, jossa kerrottiin myös AerOff-päästökartoituksesta. Palvelu pilotoitiin Valmetin Jyväskylän yksikössä. AerOff-asiantuntijapalvelujen tavoitteena on haitallisten päästöjen vähentäminen. Monialainen, asiantunteva Aeroff-tiimi antaa konkreettiset ja kustannustehokkaat toimenpidesuositukset, jotka […]

Aeroff osallistui muljuiltapäivän webinaariin

Aeroff Oy oli mukana SIX Valmistusklubin järjestämässä muljuiltapäivässä. Tiistai-iltapäivänä lastuamisnesteitä eli muljuja käyttävien yritysten edustajia kokoontui webinaariin Business Tampereen ja Tampereen korkeakouluyhteisön kutsusta. Osallistujia yhdisti kiinnostus uusiin, lastuamisnesteisiin liittyviin teknologioihin. […]

Maan päivä 2024

Maan päivää vietetään jälleen ensi maanantaina, 22.4. Päivä muistuttaa siitä, että maapallo on ihmiskunnan koti, ja kiinnittää huomiota ihmisten vastuuseen suojella planeettaa ja sen ekosysteemejä. Vuodesta 2009 lähtien 22.4. on […]

Aeroff mukana SIX Valmistusklubin Muljuiltapäivä -tapahtumassa

Aeroff on mukana tiistaina 23.4. pidettävässä SIX Valmistusklubin Muljuiltapäivä -tilaisuudessa. Klo 15 alkava tapahtuma pidetään maksuttomana webinaarina Microsoft Teamsin välityksellä. Aeroff Oy:n toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne kertoo esityksessään AerOff-konepajaratkaisun taustalla olevista […]

Oletko kuullut lyhenteestä SVOC?

SVOC on lyhenne puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille. Niiden kiehumispiste on noin 250–400 °C. Ryhmään kuuluvat mm. per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), ftalaatit ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH). PAH-yhdisteitä syntyy fossiilisten polttoaineiden […]

Oletko kuullut lyhenteistä PM2,5 tai PM10?

Lyhenne PM tulee sanoista Particulate Matter ja jakaa hiukkaset kokoluokkiin. Sen takana oleva numero tarkoittaa halkaisijaa mikrometreinä. Luokittelu PM10- ja PM2,5-hiukkasiin perustuu hiukkasten erilaiseen käyttäytymiseen ihmiskehossa. Eri hiukkaskokoluokille on olemassa […]

Aeroffin tarina ja tulevaisuus

Keksijä Pirkko Pihlajamaa kertoo Aeroffin taustasta: ”Ensimmäisen AerOff-ratkaisun taustalla oleva tutkimusprojekti käynnistettiin johtavien suomalaisten metalliteollisuuden yritysten aloitteesta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), VTT:n ja Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa syntyi lopulta idea AerOff-ratkaisusta.” Toimitusjohtaja […]

Monivaiheinen AerOff-prosessi poistaa myös haitalliset aerosolit

Tähän asti aerosolien aiheuttamat haasteet on usein ratkaistu lisäämällä hallin ilmanvaihtoa. Tämä aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Käytäntöä on arvioitava uudelleen ympäristövaikutusten ja energian hinnannousun valossa. Monivaiheinen AerOff-prosessi poistaa työstökoneiden poistoilmasta sekä […]

Energiansäästöpotentiaalin selvittäminen tuo mukanaan monia hyötyjä

Autamme vähentämään myös energiankulutusta osana AerOff-asiantuntijapalveluamme. Energiansäästöpotentiaalin selvitys tuo mukanaan pelkän energiansäästön lisäksi muitakin hyötyjä: 💶 Energiatehokkuuden parantaminen johtaa lähes poikkeuksetta taloudellisiin hyötyihin. Toimenpiteet kasvattavat tuotantotehokkuutta ja kilpailukykyä. 🌱 Energiatehokkuuden […]

AerOff-ratkaisu poistaa myös aerosolit

💡 Perinteiset öljysumusuodattimet päästävät vesipohjaisista lastuamisnesteistä vapautuneet haitalliset aerosolit lävitseen hallin ilmaan. Aerosolit aiheuttavat mm. 🌟 AerOff-ratkaisu metallintyöstöön poistaa hiukkasten lisäksi myös terveydelle haitalliset aerosolit. Kysy lisää asiantuntijoiltamme: 📧 info@aeroff.fi

Aeroffin tähänastisen historian kohokohtia

🎖 Yksi Aeroffin tähänastisen historian kohokohdista oli Business Tampereen Vuoden teollisuusteko -kilpailu. Vuonna 2021 Aeroff oli yksi kilpailun kolmesta finalistista. Tuomaristo korosti AerOff-konepajaratkaisun uudenlaisia etuja. 🎤 Aeroff edusti Suomea kansainvälisessä […]

Hiukkasten terveysvaikutukset ja raja-arvot

Ulkoilmanlaatua ja sen terveysvaikutuksia on tutkittu pitkään ja tutkimusten perusteella on löydetty terveysperusteisia raja-arvoja PM 2.5- ja PM 10 -hiukkaspitoisuuksille. Erityisesti PM 2.5 -pitoisuus korreloi parhaiten tilastollisesti ennenaikaisten kuolemien kanssa. […]

Vähennämme haitallisia päästöjä

🇫🇮 Me Aeroffilla vähennämme haitallisia päästöjä eri palvelujemme ja ratkaisujemme avulla. ▶️ AerOff-asiantuntijapalvelun yhteydessä tutkimme asiakasympäristöä yksilöllisesti ja annamme toimenpidesuosituksia päästöjen vähentämiseksi. Monialainen teollisuusilmastoinnin, energiatehokkuuden ja aerosolifysiikan asiantuntijatiimimme löytää parhaan […]

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Hyvää itsenäisyyspäivää! AerOff-konepajaratkaisu sekä uudet ratkaisumme suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Tiesitkö, että eri tutkimusten mukaan ilma Suomessa on yksi maailman puhtaimmista? Me Aeroffilla teemme päivittäin työtä sen eteen, että myös […]

AerOff-asiantuntijapalvelu

Tiimin monialaisuus mahdollistaa kokonaisvaltaisen käsityksen ja erilaisten ratkaisujen löytämisen. Vahvan aerosolifysiikan ja teollisuusilmastoinnin sekä haitallisten päästöjen syntymekanismien ja dynamiikan osaamisen avulla löydämme parhaan kokonaisratkaisun asiakkaan ongelmaan. Näin ymmärrämme esimerkiksi, miten […]

Aeroffin uutiskirje nyt saatavilla

Nyt saatavilla maksuton Aeroff-uutiskirjepalvelu. Uutiskirjeemme avulla pysyt aina ajan tasalla. Sen tilaajana saat sähköpostitse tietoa Aeroffista, uusista palveluistamme ja ratkaisuistamme sekä muuta hyödyllistä tietoa puhtaasta ilmasta teollisuudessa. Voit nyt tilata […]

Artikkeli Aeroffista ilmestyy prometalli-lehdessä

Metallialan ammattilehti prometalli haastatteli meitä muiden aiheiden lisäksi myös uudesta asiantuntijapalvelustamme. Artikkeli ilmestyy uusimmassa numerossa 4/2023, joka löytyy seuraavasta linkistä: https://joom.ag/V5gd/p22 Toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne ja hallituksen puheenjohtaja Timo Nykänen kertoivat […]

Uusi AerOff-asiantuntijapalvelu saatavilla

Haitallisten päästöjen hallinta on monimutkainen haaste. Uusi palvelumme antaa ymmärrettävän ja konkreettisen kuvan haitallisten päästöjen lähteistä sekä konkreettiset, kustannustehokkaat toimenpidesuositukset päästöjen vähentämiseen teollisessa ympäristössä.

AerOff-ratkaisu mahdollistaa terveysturvallisuuden tavoitearvot metallintyöstössä

Lastuamisnesteistä kaasuuntuneiden yhdisteiden tiedetään aiheuttavan hengitystieongelmia. Eri yhdisteiden yhdistelmät voivat aiheuttaa myös muita erilaisia terveyshaittoja. AerOff-ratkaisu tarjoaa ratkaisun tavoitearvojen saavuttamiseksi, jotta metallintyöstössä työskentelevien terveys voidaan varmistaa. Tähän mennessä lastuamisnesteistä muodostuville […]

Metallintyöstön aiheuttamat terveysongelmat ja niiden syyt

Tutkimukset osoittavat, että työstökoneiden kohdepoistoilma sisältää terveydelle haitallisia, aerosolimaisessa muodossa olevia yhdisteitä. Perinteiset öljysumusuodattimet puhdistavat kohdepoistoilman hiukkaset, mutta nämä kaasumaisessa muodossa olevat yhdisteet pääsevät öljysumusuodattimien läpi ja leviävät työskentely-ympäristöön. Työterveyslaitoksen […]

Internetsivusto myös saksan kielellä

Internetsivustomme on nyt saatavilla suomen ja englannin lisäksi myös saksaksi. Tällä lisäyksellä haluamme varmistaa, että saksankieliset kumppanimme sekä muut kiinnostuneet löytävät meistä tietoa myös omalla äidinkielellään. Olemme kääntäneet kaiken sisällön […]

Aeroff Oy IAQe:n jäseneksi

Aeroff Oy liittyi Indoor Air Quality ekosysteemin jäseneksi 1.5.2022 alkaen. Aeroff on ekosysteemissä mukana luomassa uutta parempaa sisäilmaa ja siihen liittyvää osaamista. Lisää ekosysteemistä ja sen muista jäsenistä: https://www.iaqe.fi/

AerOff Vuoden Teollisuusteko 2021 -finalisti

Business Tampere jakoi historian ensimmäisen Vuoden Teollisuusteko 2021 -palkinnon Alihankinta 2021 -messujen yhteydessä. Finalisteja palkinnonsaajaksi oli kolme: Aeroff Oy, Agco Power Oy ja professori Reijo Tuokon elämäntyö. Aeroff -tiimimme on […]