AerOff-ratkaisu metallintyöstöön jatkaa puhdistusprosessia

Lastuamisnestehöyry sisältää erilaisia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat terveysongelmia työntekijöille, epämiellyttäviä työolosuhteita sekä haitallisia päästöjä ympäristöön. Tällaisia epäpuhtauksia ovat mm. liuenneet metallit ja lastuamisnesteiden lisäaineista peräisin olevat haitalliset yhdisteet, kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).

Vaikka työskentely-ympäristön ilma on puhdistettu tavallisella öljysumusuodattimella, se voi edelleen sisältää haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Tämä johtuu siitä, että vaikka öljysumusuodattimet ovat tehokkaita poistamaan hiukkaset ilmasta, tarvitaan toisenlainen teknologia poistamaan myös haitalliset kaasumaiset yhdisteet ja aerosolit.

AerOff-ratkaisu metallintyöstöön jatkaa siitä, mihin perinteiset öljysumusuodattimet pystyvät ja poistaa hiukkasten lisäksi myös terveydelle haitalliset aerosolit.

📧 Ota meihin yhteyttä: info@aeroff.fi