AerOff-prosessi poistaa myös alkanoliamiineja

Vesipohjaiset lastuamisnesteet sisältävät runsaasti lisäaineita. Määrällisesti tärkeimpiin lisäaineisiin kuuluvilla alkanoliamiineilla on useita käyttötarkoituksia, kuten korroosionesto, pH-säätö ja bakteerikasvuston estäminen. Aineilla on kuitenkin haitallisia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen.

Alkanoliamiineista työperäisen altistumisen kannalta merkittävimpiä ovat monoetanoliamiini (MEA), dietanoliamiini (DEA) ja trietanoliamiini (TEA):

  • MEA ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä, ja voi aiheuttaa astmaa ja allergista ihottumaa.
  • DEA ärsyttää ihoa ja silmiä, ja voi aiheuttaa allergista ihottumaa. Lisäksi nitriittien kanssa DEA voi muodostaa nitrosoamiineja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää.
  • TEA ärsyttää ihoa ja silmiä. Se voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa, astmaa ja muuta hengitystieallergiaa.

Työterveyslaitoksen antama tavoitetaso alkanoliamiinien kokonaispitoisuudelle altistumiselle on 0,1 mg/m³ (8 tuntia). AerOff-konepajaratkaisu poistaa työstökoneiden poistoilmasta muiden haitallisten yhdisteiden lisäksi tehokkaasti myös alkanoliamiineja. TTL:n tekemät akkreditoidut mittaukset todistavat puhdistustehokkuuden. AerOff-ratkaisu jatkaa ilman puhdistusprosessia siitä, mihin hiukkassuodattimet pystyvät. Monivaiheisen AerOff-puhdistusprosessin jälkeen ilman laatu paranee radikaalisti. Ratkaisun avulla päästään alle Työterveyslaitoksen antamien tavoitearvojen.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. Ota meihin yhteyttä: info@aeroff.fi

Lähde: Työterveyslaitos (2009): Metallityöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. https://www.ttl.fi/file-download/download/public/878