AerOff-päästökartoituksen pilottihanke

Prometalli-lehdessä ilmestyi viime vuoden lopussa artikkeli, jossa kerrottiin myös AerOff-päästökartoituksesta. Palvelu pilotoitiin Valmetin Jyväskylän yksikössä.

AerOff-asiantuntijapalvelujen tavoitteena on haitallisten päästöjen vähentäminen. Monialainen, asiantunteva Aeroff-tiimi antaa konkreettiset ja kustannustehokkaat toimenpidesuositukset, jotka auttavat asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa.

Konepajan ilman laatu on monen osatekijän ainutlaatuinen yhdistelmä. Tilanteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii monialaista tarkastelua. Aeroff Oy:n teollisuusilmastoinnin, aerosolifysiikan ja suodatusteknologioiden asiantuntijat tekevät riippumattoman arvion kokonaistilanteesta asiakkaan reunaehdot ja tavoitteet huomioiden. Tämän perusteella tiimi määrittää tärkeimmät päästölähteet ja antaa priorisoidut toimenpidesuositukset asiakkaalle. Taloudellinen lähestymistapa mahdollistaa kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka parantavat työterveyttä ja työmotivaatiota sekä vähentävät haitallisia päästöjä ympäristöön.

Aeroff Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Nykänen korosti lehdelle antamassaan haastattelussa päästöjen vähentämisen tärkeyttä ja etuja: ”Yritykset, jotka panostavat päästöjen hallintaan, ovat edelläkävijöitä. Näillä tulevaisuuden menestyjillä on ymmärrys siitä, että osaajapulan kourissa hyvät olosuhteet työpaikoilla ovat merkittävä kilpailuvaltti alati kiristyvillä rekrytointimarkkinoilla”.

Aeroff suunnittelee asiantuntijapalvelujen tarkkaa prosessia aina jokaisen asiakkaan tarpeiden, tilanteen ja toiveiden mukaisesti. Koska jokainen kohde on uniikki, myös valmistautuminen, mittaukset ja analyysit tehdään uniikisti jokaiselle asiakkaalle erikseen.

Prometalli-lehden artikkelin löydät tästä linkistä: https://joom.ag/V5gd/p22

Lisätiedot AerOff-päästökartoituksesta löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.aeroff.fi/asiantuntijapalvelu/