Tarinamme

Aeroff Oy:n tarina on tarina periksiantamattomuudesta ja motivaatiosta parantaa konepajojen työskentelyolosuhteita ja työskentely-ympäristöä. AerOff -ratkaisu keksittiin käytännönläheisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa jonka käynnistyi johtavien suomalaisten konepajayritysten toiveesta. Projektin tavoite oli löytää ratkaisu isoon tunnistettuun työterveysongelmaan poistamaan lastuamisnesteistä (muljusta) työstöprosessissa syntyvien aerosolimaisia haitallisia aineita konepajan ilmasta. Projekti alkoi vuonna 2015 ja mukana olivat Tampereen ammattikorkeakoulu, VTT ja Työterveyslaitos TTL.

Ongelma olikin paljon monimutkaisempi ja vaikeampi ratkaista kuin mitä alkuun ajateltiin. Keksijämme Pirkko Pihlajamaa oli kuitenkin kertakaikkisen periksiantamaton ja halusi löytää ongelmaan ratkaisun. Miltei tutkimusprojektin lopussa Pirkko päätti vielä kokeilla yhtä ideaa -ja se toimi! AerOff -ratkaisu oli syntynyt. Tutkimusprojektin raportti löytyy TTL:n julkaisusta täältä

Keksinnön kaupallistamisen valmisteluja jatkettiin toisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa Business Finlandin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoituksella. Tässä hankkeessa olivat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Tässä kattavassa projektissa luotiin ratkaisusta kolme prototyyppiä aitoihin asiakasympäristöihin. Prototyyppien välissä tehtiin kehitystyötä ja prototyyppien toimivuus todennettiin akkreditoiduin mittauksin haitallisten aerosolien pitoisuuksista. Tässä projektissa AerOff -ratkaisun tarinaan hyppäsivät mukaan Pirkon lisäksi Hanna Pihlajarinne, Jussi-Pekka Juvela ja Lasse Hillman. Projektin loputtua Timo Nykänen liittyi Aeroff -tiimiin, ja Aeroff Oy perustettiin 2019.

Julkaisuja tutkimushankkeistamme:

Säämänen, Arto et al. (2018) Control of exposure to both particulate and SEMIvolatile components of metalworking fluid aerosols. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96CPihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Säämänen, Arto et al. (2019) Aerosolihallinta työstökoneympäristössä -AerOff : AerOff-laitteistoon liittyvien tutkimusten ja mittausten yhteenveto. Työterveyslaitos 2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/137927

Säämänen, Arto et al. (2016) Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta. TSR Loppuraportti NRO 113256.Työterveyslaitos 2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131328/Metallinty%C3%B6st%C3%B6n_kohdepoistoilman_hallinta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Henriks-Eckerman, Maj-Len & Suuronen, Kati (2009) Metallityöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. Työterveyslaitos 2009. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/metallintyostonesteet-tavoitetasot.pdf

Pihlajamaa, Pirkko et al. (2018) Innovative Solution for Improving Occupational Hygiene in a Machine Tool Environment. Roomvent & Ventilation 2018. https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=a0E0486b2BC6d8D0F880e96C

Pihlajarinne, Hanna et al. (2019) Results from Business Finland TUTLI -project: Creation of AerOff -solution. TAMK conference 2019. https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-konferenssi-2019.pdf

Artikkeleja Aeroff -ratkaisusta ja työilman ongelmista:

Hanna Ylli (2021): Konepajojen työilmaan parannus uuden puhdistusratkaisun avulla https://eurometalli.com/konepajojen-tyoilmaan-parannus-uuden-puhdistusratkaisun-avulla/

Päivi Haavisto (2019). Puhtaampaa ilmaa koneistajille. Työ terveys turvallisuus -lehti 2.9.2019 https://www.tttlehti.fi/puhtaampaa-ilmaa-koneistajille/

Pirkko Pihlajamaa (2020). Koneistajien työympäristön ilmanlaatuun kannattaa panostaa. Työterveyslääkärilehti 1/2020 https://digiplus.fi/www/Tyoterveyslaakari/2020_No1/index.html#/1/

Päivi Haavisto (2019). Puhtaampaa ilmaa koneistajille. Työ terveys turvallisuus -lehti 2.9.2019 https://www.tttlehti.fi/puhtaampaa-ilmaa-koneistajille/